.Ingenue606

48 tekstów – auto­rem jest .In­ge­nue606.

Żyję w idealiz­mie platońskim.
I nie jem. Nie tęsknię. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2012, 20:58

Znaj­duję się ak­tual­nie w ab­surdal­nym sta­nie i nie mam wy­boru. Ubezwłas­no­wol­niło mnie to, co kochałam. Jedze­nie zab­rało mnie na dno. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 października 2012, 00:28

Po­kochałeś mo­je ob­ja­wy wytwórcze, dziw­ny chłopczyku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2012, 00:35

By­li to ludzie całko­wicie zdro­wi, których sza­leństwo przy­bierało dzi­kie formy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 października 2012, 22:01

Us­ta pragną kochan­ka,
oczy i dusza Jego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 września 2011, 01:48

,,.. I za kaz­dym ra­zem z To­ba czu­lam, ze jes­tem po­zada­na. A gdy do­ros­niesz, spra­wie, ze zos­ta­ne row­niez pokochana." 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 stycznia 2011, 17:25

,, .. chciala­bym wstac kiedys z loz­ka i zro­bic Ci her­ba­te. Ile jeszcze ra­zy uciek­niemy od siebie, nim na­dej­dzie poranek?" 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 stycznia 2011, 18:39

."Muszę myśleć o miłości. Muszę pi­sać o miłości. Los wys­ta­wia mnie na próbę. Nie może zro­zumieć, że tyl­ko Je­go pot­rze­buje. Za­bierz wszys­tko. Zos­taw Je­go. Dot­knie ciała, oczyści ser­ce. Muszę myśleć, muszę pi­sać o miłości.." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 listopada 2010, 16:15

Człowiek jest jak bi­bułka. Na­siąka wszys­tkim co usłyszy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 października 2010, 10:44

Liżą się zwierzęta.

Po­całunek łączy ludzi. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 19 września 2010, 21:33

.Ingenue606

Zeszyty
  • Jag. – Dziw­ne jak psychi­ka schi­zof­re­nika.

  • wiara – . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Ingenue606

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność